Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami